แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Previous
Next

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส เทศบาลตำบลนาคำ

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 เป็นประธานพิธีมอบโถสุขภัณฑ์ ร่วมกับนายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ1 ตามโครงการติดตั้งสุขภัณฑ์บ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 รับมอบจำนวน 10 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาคำ

ปฏิทินเทศบาลตำบลนาคำ

IFrame

 

 

 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโพนงาม

ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพนงาม ชื่อเดิม บ้านนาขี้เถ้า

บ้านคำสว่าง

บ้านคำสว่างเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านนาชุม

บ้านอุ่มไผ่

บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม

บ้านเหล่า

บ้านเหล่า ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2463 เดิมอยู่บ้านนาเดื่อ

บ้านนาคำ

บ้านนาคำ หมู่ 11 และหมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม

บ้านโพนก่อ

บ้านโพนก่อเริ่มก่อตั้งเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2419 โดยมีชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแพทย์

บ้านภูกระแต

บ้านภูกระแตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีสงคราม

บ้านโนนรัง

บ้านโนนรัง ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 มีชนกลุ่มแรกที่อพยพมาจากบ้านเหล่า

บ้านคำสะอาด

บ้านคำสะอาด ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2517 หรือประมาณ 23 ปี

แนะนำเทศบาลตำบลนาคำ

 

Link banner

 

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM