แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

รายงานควบคุมภายใน


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
101, หมวดหมู่:แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

<< รายงานควบคุมภายใน >>

**********************************

      รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 >>  หนังสือส่งรายงานควบุคุมภายใน

                 >>  แบบ ปค.1

                 >>  แบบ ปค.4

                 >>  แบบ ปค.5

                 >>  แบบ ปค.6

      รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 >>  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน, คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

                 >>  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566

                 >>  หนังสือส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

                 >>  (ปก) เล่มส่งรายงานฯ

                 >>  แบบ ปค.1

                 >>  แบบ ปค.4

                 >>  แบบ ปค.5

                 >>  แบบ ปค.6


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM