แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

หมวดหมู่ : ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด


ผู้สร้าง: administrator admin

หมวดหมู่เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมู่ที่ 11 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคำ 1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมู่ที่ 11 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคำ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมู่ที่ 11 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาคำ 1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หมู่ที่ 11 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นพ.ถ. 43-052 สายบ้านโพนก่อ หมู่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 3 ช่วง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว รวม 2,490 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,960 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM