แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

งานการเจ้าหน้าที่


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่ดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ไฟล์ดาวน์โหลด

ไฟล์ ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลด

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ – พนักงานเทศบาล.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ – พนักงานจ้าง.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบยกเลิกวันลา.pdf

24 ม.ค. 2567

ใบลาพักผ่อน – หน.สป. ผอ.กอง.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด – พนักงานเทศบาล.pdf

24 ม.ค. 2567

ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร – พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง.pdf

24 ม.ค. 2567

ใบลาพักผ่อน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง.pdf

24 ม.ค. 2567

ใบลา ป่วย กิจ คลอดบุตร หน.สป., ผอ.กอง.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบขอทำบัตร - พนักงานครูเทศบาล.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบขอทำบัตรประจำตัว -พนักงานเทศบาล.pdf

24 ม.ค. 2567

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf

24 ม.ค. 2567


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM