แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

เทศบัญญัติฯ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 23 ม.ค. 2567
61, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

​<< เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย >>

*************************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        >>  เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        >>  เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        >>  เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        >>  ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        >>  เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
        >>  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        >>  เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

        >>  ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM