แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ ประกาศรับสมัครงาน


ผู้สร้าง: administrator admin

หมวดหมู่เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

    1 2

ประกาศราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น จากสายภายในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,080 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


    1 2

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM