แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
125, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 
 

<<  สรุปผลการจัดซื้อจ้าง และการจัดหาพัสดุ  >>

 

+    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุฯ

+    รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

       รายการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุฯ

+    ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

       ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุฯ (รอบ 6 เดือน)

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM