แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดนครพนม และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
42, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

      +  แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดนครพนม

         >>  แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2563 – 2565

         

         +  แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลนาคำ

         >>  แผนปฏิบัติการดิจิทัลเทศบาลตำบลนาคำ พ.ศ. 2563 – 2565

         >>  (หน้าปก) แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

         


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM