แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
35, หมวดหมู่:ไม่มีหมวดหมู่หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

      +  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาคำ…

      >>  ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 *** โทร. 0 4219 9746

      >>  เว็บไซต์  :  https://www.nakam.go.th/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล/

      >>  facebook  :  https://www.facebook.com/สำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ-อำเภอศรีสงคราม-จังหวัดนครพนม

                             :  https://www.facebook.com/Tambonnakham Nakham

      >>  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

      >>  โครงสร้างและภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

      >>  หน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมฯ

 

      +  ดาวน์โหลดเอกสาร

      >>  แบบฟอร์มเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

      >>  แบบขอรรับบริการศูนย์ยุติธรรม (แบบ ศยช.2)


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM