แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ผู้สร้าง: administrator admin

หมวดหมู่เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคำ1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK ปักธงประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะและ Kick - Off การรับซื้อขยะรีไชเคิล ตามโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3 R ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคม บ้านโพนงาม หมู่10

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคาร บ้านเรือนประชาชน หรือสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และลานจอดรถหน้าสำนักเทศบาลตําบลนาคำ

วันอังคาร ที่ 12มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ2 พร้อม ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำค่ะ

‘เทศบาลตำบลนาคำ’ จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมกับ นายทันใจ ณ รังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาคำ ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเขตตำบลนาคำ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายเรวัตร เขียวค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ ชั้น 2

‘เทศบาลตำบลนาคำ’ จัดกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ แจ้งข้อราชการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด เทศบาลตำบลนาคำ

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายเหมราช สมรฤทธิ์ รองปลัดเทศบาล นำข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.นายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกรีฑาและนันทนาการเด็กปฐมวัยสดใสแข็งแรง และโครงการหนูน้อยคนเก่ง ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลตำบลนาคำ

วันที่ 25 มกราคม 2567. เวลา 9.30 น. นายเรวัตร เขียวค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยนายเหมราช สมรฤทธิ์ รองปลัดเทศบาล นำข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM