แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

กำหนดสมัยประชุม/การเรียกประชุม/การนัดประชุม/รายงานการประชุม


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
82, หมวดหมู่:งานกิจการสภา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล นัดประชุมสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาล

⇒ประจำปี 2567

⇒ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

+ประจำปี 2567

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

+ประจำปี 2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1

+ประจำปี 2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

+ประจำปี 2564

 >>สมัยสามัญ สมัยที่ 1

+ประจำปี 2563

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3

 >>สมัยสามัญ สมัยที่ 2

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1

+ประจำปี 2567

⇒สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

⇒สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

+ประจำปี 2566

⇒สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566

⇒สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

⇒สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

⇒สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

⇒สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

+ประจำปี 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

 +ประจำปี 2567

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

+ประจำปี 2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ครั้งที่ 1/2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

>>แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ2567

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

>>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

+ประจำปี 2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

>>สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

>>แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ2566

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

>>สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

+ประจำปี 2564

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2564

>>(ครั้งแรก) ประจำปี 2564

+ประจำปี 2563

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

>>(สมัยวิสามัญ) สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   

>>สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM