แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-gp)


ทั้งหมด 524
ชื่อเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมวดหมู่ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ URL
จ้างทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อบรมเตรียมความพร้อมทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายระดับตำบลนาคำ เขต รพ.สต.บ้านเหล่า ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 19 ก.ค. 2567
จ้างทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อบรมเตรียมความพร้อมทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายระดับตำบลนาคำ เขต รพ.สต.นาคำ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 17 ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมชี้แจงอบรม ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 16 ก.ค. 2567
จ้างเติมสารดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอร์น จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 ก.ค. 2567
จ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ จ้างเหมารถไม่ประจำทางพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 ก.ค. 2567
ซื้อต้นดาวเรือง ต้นรวงผึ้ง แผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 ก.ค. 2567
ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่และไดร์ชาร์จรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ๑ จัดซื้อป้ายโครงการพร้อมของที่ระลึกตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๕๖๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 15 ก.ค. 2567
ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 8 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ 1 จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ 2 จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ? ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 15 คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดดาราราม จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตาราม จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุวรรณบรรพต จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ 1 จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ? ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 15 คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567
ซื้อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีตาราม จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ คนๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(w0) 5 ก.ค. 2567

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM