แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Q&A ถาม-ตอบ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 19 ม.ค. 2567
52, หมวดหมู่:การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Q&A ถาม-ตอบ

 

ถาม :  ขอความช่วยเหลือภัยต่าง ๆ อย่างรีบด่วนได้ที่ไหน

  • ตอบ : โทร 199 หรือ 085 – 2865877 เพื่อติดต่องานป้องกันฯ หรือเบอร์โทร นายกเทศมนตรี 085-6099985

ถาม : แจ้งเรื่อง แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่ไหนบ้าง

ถาม : ช่วงเวลาการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี

  • ตอบ :
  • ภาษีโรงเรีอนและที่ดินเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี “หรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน”
  • ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน “หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน”
  • ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี” หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบภายใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์”
  • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ โทร. 042-199746

ถาม :  ติดตามข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างของเทศบาล ได้อย่างไร


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM