แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

สภาเทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
91, หมวดหมู่:โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

สภาเทศบาลตำบลนาคำ

 

นายเรวัตร เขียวค้า

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ
097 - 9521523

 
 

นางสาวกัลยา ชายกวด

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ
086 - 2390877

 
 

นายอธิชัย แสงส่อง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคำ
095 - 7643035

 

นายสมพงษ์ นาโควงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087 - 9444871

นายนิโรจน์ คัณทักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
098 - 2273778

นางทิวากร เหมาะจูม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
090 - 8405705

นายทวีชัย ป้องทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
063 - 1432095

นายมีชัย พรมจร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพนัช ป้องทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
082 - 1387417

นายอภิฤทธิ์ สมรฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
063 - 2430264

นายวรธรรม ภาคทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
084 - 9446620

นายสมอง สมรฤทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 061 - 5719157

 


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM