แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 24 ม.ค. 2567
120, หมวดหมู่:โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลนาคำ

 

นายสุบิน สมรฤทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
085 - 6099985
 

นายธวัชชัย ศรีทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
088 - 5713605
 

นายสมัย สมรฤทธิ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
081 - 0558604

นายนิพล วงค์พุทธา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
081 - 0476737
 

นายโอภาส ศิริวงค์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคำ
081 - 0702461

แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM