แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 20 ธ.ค. 2565
13, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 

หมวดหมู่เรื่อง

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖


จัดอบรมสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดกาขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) โดยใช้เครือข่ายแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยให้เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนสู่ชุมชน

gallery


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM