แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคาร บ้านเรือนประชาชน หรือสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และลานจอดรถหน้าสำนักเทศบาลตําบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 15 มี.ค. 2567
13, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หมวดหมู่เรื่อง

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. 

นายสมัย  สมรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคาร บ้านเรือนประชาชน หรือสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมดับเพลิง จากวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 และลานจอดรถหน้าสำนักเทศบาลตําบลนาคำ

gallery


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM