แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลนาคำ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 1 ก.พ. 2567
97, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หมวดหมู่เรื่อง

*** ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลนาคำร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567..


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM