แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด เทศบาลตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 5 ก.พ. 2567
28, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หมวดหมู่เรื่อง

นายธวัชชัย ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสมัย สมรฤทธิ์ รองนายเทศมนตรีตำบลนาคำ 2 ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ท่านกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ไม้ง่ามให้กับผู้นำชุมชนภายในตำบลนาคำ จำนวน 9 ชุด 9 ชุมชน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติ จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสงคราม

ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด เทศบาลตำบลนาคำ

gallery


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM