แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

วันที่ 25 มกราคม 2567. เวลา 9.30 น. นายเรวัตร เขียวค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ ชั้น 2


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 25 ม.ค. 2567
25, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หมวดหมู่เรื่อง

นายเรวัตร เขียวค้า ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตำบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ ชั้น 2

gallery


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM