แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

Nakam Subdistrict Municipality.

โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

Facebook
Line
Twitter

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมกับ นายทันใจ ณ รังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาคำ ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเขตตำบลนาคำ


ผู้เขียน: administrator admin , วันที่: 8 ก.พ. 2567
22, หมวดหมู่:ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผน ปปท./ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน

งานกิจการสภา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

หมวดหมู่เรื่อง

       นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมกับ นายทันใจ ณ รังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาคำ ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเขตตำบลนาคำ ร่วมเปิดซอง ผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลนาคำ ได้ยอดรวม 111,673 บาท

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาคำ (ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาคำ)

gallery


แตงโมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือลิงป่า ไทญ้อทรงคุณค่า ยางพาราเขียวขจี ข้าวปลามากมี ถิ่นนี้คือนาคำ

181 หมู่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150


โทรศัพท์ : (สำนักปลัด) 042-190234 (กองคลัง) : 042-190285

sarabun@nakam.go.th

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM